Truy xuất nguồn gốc

  • Hệ thống truy xuất nguồn gốc cần phù hợp tiêu chuẩn của GS1

    Khi sản phẩm, hàng hóa được giao dịch ở cấp độ toàn cầu, việc truy xuất nguồn gốc chính xác là rất quan trọng, mang lại niềm tin cho người tiêu dùng và các đối tác trong chuỗi cung ứng. Do vậy, hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế GS1.
    Đọc thêm
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll