Công nghệ sản xuất tinh dầu trầm bằng phương pháp CO2 siêu tới hạn

☆☆☆☆☆ ( 0 đánh giá ) 879
Liên hệ: TS. Mai Thành Chí
Địa chỉ: 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0903 675 737
Email: sangiaodichcongnghe@cesti.gov.vn
Tên đơn vị: Sàn giao dịch Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Công nghệ và thiết bị sản xuất tinh dầu trầm.
  • Chất lượng và hiệu xuất cao.

 • HÌNH THỨC HỢP TÁC
 • (Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)

  Tìm kiếm công ty, xưởng sản xuất để hợp tác, chuyển giao quyền sử dụng quy trình công nghệ.  Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
  Scroll